Eigen Dossier

Een eigen dossier?

Dit dossier is bedoeld voor mensen met geheugen problemen.

Deze diagnose wordt door uw arts gesteld. Het is belangrijk dat de eigen zorgverleners u coachen bij de behandeling van deze aandoening. Dit wordt ook wel "blended-care" genoemd (combinatie van eHealth met persoonlijke contacten).

Uw zorgverlener kan u aanmelden voor dit eHealth programma.

Doet mijn zorgverlener mee?

Er starten dagelijks nieuwe zorgverleners. Informeer bij de helpdesk of uw zorgverlener meedoet: info@curavista.nl

7/04/2015